ĐĂNG KÝ MUỘN / LATE REGISTRATION

A limited number of slots for the Full Challenge 49 (700,000 VND) and Fun Climb 15 (550,000 VND) will be available during Race Kit Collection on a first-come-first-served basis. A late registration fee of 100,000 VND will apply.

Một vài suất đăng ký còn lại cho nội dung Full Challenge (49 tầng) và Fun Climb (15 tầng) vẫn sẽ được mở tại ngày nhận bộ vật phẩm (Race Kit Collection), và sẽ được bán cho những người đến đăng ký sớm nhất. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thu thêm phí đăng ký trễ là 100,000 VND/suất đăng ký.

Dates & Times:

 • 12:00 PM – 7:00 PM, 28 October 2022 (Friday)
 • 11:00 AM – 5:00 PM, 29 October 2022 (Saturday)

Location:

U/L, Bitexco Financial Tower

Chú ý:

 • Hạn chót đăng ký là ngày 09/10/2022. Ban tổ chức sự kiện có quyền đóng cổng đăng ký trước thời hạn mà không cần thông báo khi đủ số lượng vận động viên tham gia cuộc đua.
 • Các giao dịch bằng thẻ tín dụng sẽ được thực hiện bằng USD khi đăng ký trực tuyến.
 • Ban tổ chức sự kiện có quyền xác minh độ tuổi của người tham gia trước, trong và sau sự kiện.
 • Vào ngày diễn ra sự kiện sẽ không được đăng ký tham gia sự kiện.
 • Fun Climb 15 là phiên bản leo cầu thang ngắn hơn. Các VĐV sẽ leo 15 tầng thang bộ. Fun Climb 15 không phải là hạng mục thi đấu tranh giải, vì vậy sẽ không có bảng xếp hạng hoặc giải thưởng chính thức
 • Các VĐV đăng ký từ thời điểm này sẽ không có tên in trên Bib.

Notes:

 • The deadline for registration is 9 October 2022. The Event Organiser reserves the right to close entries before the deadline without notice once the race quota is full.
 • Credit card transactions will be carried out in USD for online registration.
 • The Event Organiser has the right to verify the ages of participants before, on and after the event.
 • There is no event day registration.
 • Fun Climb 15 is a shorter, fun version climbing 15 floors, with no official rankings or prizes.
 • Customised Race Bibs are no longer available.

ENTITLEMENTS


The entitlement designs above are subject to changes.


Team Challenge 49 (4 Runners)

 • Mỗi đội sẽ bao gồm 4 thành viên, không phân biệt nam nữ.
 • Chạy từ tầng trệt đến tầng 49, thời gian của nhóm sẽ được tính thông qua người thứ 3 hoàn thành cuộc đua.
 • Trong trường hợp vắng mặt 1 thành viên của nhóm thì cần tối thiểu 3 vận động viên còn lại để bắt đầu cuộc đua. Nếu chỉ có 1 hoặc 2 thành viên của nhóm có mặt thì họ vẫn có thể tham gia cuộc đua nhưng nhóm sẽ không đủ điều kiện để nhận giải thưởng theo hạng mục Team Challenge.

 • Each team consists of 4 Runners, which may have both male and female runners, climbing from G/F to 49/F.
 • The team’s finishing time will be calculated by the 3rd runner that crosses the line.
 • In the case of a no-show, a minimum of 3 runners can start the race. If only 1 or 2 people show up, members can still run however the team will not be eligible for awards for the Team Challenge category.


CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN & CHUYỂN ĐỔI

Xin lưu ý rằng HCMC SKYRUN có quyền từ chối bất kì đăng kí nào. Đồng thời, chúng tôi làm theo chính sách chung của các giải chạy. Tất cả phí đăng kí đều không thể hoàn trả và không thể chuyển đổi. Điều này đã được ghi rõ trong các đơn đăng ký, và khi bạn đăng ký cho bất kì sự kiện nào của chúng tôi, bạn đều đã đồng ý với chính sách này. Bạn không thể chuyển hoặc bán số chạy của mình cho người khác – nếu bạn thực hiện, điều này sẽ dẫn đến việc bạn và người dùng số chạy của bạn bị loại.

REFUND POLICY

Please note that the HCMC SKYRUN reserves the right to reject any entry. Also, we adhere to the standard running industry policy. All entry fees are non-refundable and non-transferable. This is noted on our registration application, and when you register for any of our events you must agree to this policy. You may not give or sell your number to another individual – if you do this could result in your disqualification as well as the runner who uses your race number.