ĐĂNG KÝ | REGISTER

REGISTER

Category Climb Race Entry Minimum Donation
Team Challenge 52 (4 Runners) G/F > 52/F 2,760,000 400,000
Full Challenge 52 G/F > 52/F 690,000 100,000
Fun Climb 18 34/F > 52/F 540,000 100,000
Family Climb 10:
49/F Finish (2 Runners)
39/F > 49/F 650,000 100,000

Khoản tiền gây quỹ ‘Minimum Donation’ từ vận động viên sẽ được chuyển trực tiếp tới Hội Bảo vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

The ‘Minimum Donation’ from participants will be transferred directly to Vietnam Association for the Protection of Children’s Rights (VACR) to support children in poverty.

Chú ý:

 • Hạn chót đăng ký là ngày 08/10/2023. Ban tổ chức sự kiện có quyền đóng cổng đăng ký trước thời hạn mà không cần thông báo khi đủ số lượng vận động viên tham gia cuộc đua.
 • Ban tổ chức sự kiện có quyền xác minh độ tuổi của người tham gia trước, trong và sau sự kiện.
 • Vào ngày diễn ra sự kiện sẽ không được đăng ký tham gia sự kiện.

Notes:

 • The deadline for registration is 8 October 2023. The Event Organiser reserves the right to close entries before the deadline without notice once the race quota is full.
 • The Event Organiser has the right to verify the ages of participants before, on, and after the event.
 • There is no event day registration.

VẬT PHẨM VẬN ĐỘNG VIÊN | ENTITLEMENTS

 • Số Bib / Race Bib
 • Áo sự kiện / Event T-Shirt
 • Túi sự kiện / Drawstring Bag
 • Huy chương hoàn thành / Finisher Medal
 • Chứng nhận điện tử / E-Certificate


Team Challenge 52 (4 Runners)

 • Mỗi đội bao gồm 4 thành viên, không phân biệt nam nữ.
 • Chạy từ tầng trệt đến tầng 52, thời gian của nhóm sẽ được tính bằng thời gian của người thứ 3 trong nhóm hoàn thành cuộc đua.
 • Trong trường hợp vắng mặt 1 thành viên của nhóm thì cần tối thiểu 3 vận động viên còn lại để bắt đầu cuộc đua. Nếu chỉ có 1 hoặc 2 thành viên của nhóm có mặt thì họ vẫn có thể tham gia cuộc đua nhưng nhóm sẽ không đủ điều kiện để nhận giải thưởng theo hạng mục Team Challenge.
 • BTC sẽ liên hệ với trưởng nhóm trong khoảng 02/10 – 07/10/2023 để xác nhận thông tin 4 thành viên trong nhóm.

 • Each team consists of 4 Runners, which may have both male and female runners, climbing from G/F to 52/F.
 • The team’s finishing time will be calculated by the 3rd runner that crosses the line.
 • In the case of a no-show, a minimum of 3 runners can start the race. If only 1 or 2 people show up, members can still run; however, the team will not be eligible for awards for the Team Challenge category.
 • The Race Organiser will contact the Team Leader between 2 to 7 October 2023 to reconfirm the details of your 4 team members.

Fun Climb 18

 • Fun Climb 18 là phiên bản ngắn hơn, vui vẻ và nhẹ nhàng hơn với chỉ 18 tầng leo. Nội dung này sẽ không có xếp hạng và giải thưởng.

 • Fun Climb 18 is a shorter, fun version of climbing 18 floors, with no official rankings or prizes.

Family Climb 10: 49/F Finish (2 Runners)

 • Nội dung này sẽ xuất phát từ tầng 39, và kết thúc tại Saigon Skydeck trên tầng 49.
 • Mỗi đội bao gồm 2 thành viên, (1 người lớn tuổi từ 18 trở lên + 1 trẻ em tuổi từ 6 đến 14 tính tại ngày đua).
 • Đây là một phiên bản ngắn hơn dành cho gia đình, với chỉ 10 tầng leo. Nội dung này sẽ không có xếp hạng, tính giờ và giải thưởng.
 • Giờ xuất phát dự kiến vào đầu giờ chiều, trong khoảng từ 12h trưa đến 1h chiều trong ngày đua.

 • The race will start at 39/F and finish at the Saigon Skydeck at 49/F.
 • A team consisting of 2 Runners (1 Adult aged 18 years or above + 1 Youth aged between 6 to 14 years on race day).
 • A shorter, family climb of 10 floors, with no official rankings, timing, or prizes.
 • The start time is expected to be in the early afternoon between 12pm to 1pm on race day.


CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN & CHUYỂN ĐỔI

Xin lưu ý rằng HCMC SKYRUN có quyền từ chối bất kì đăng kí nào. Đồng thời, chúng tôi làm theo chính sách chung của các giải chạy. Tất cả phí đăng kí đều không thể hoàn trả và không thể chuyển đổi. Điều này đã được ghi rõ trong các đơn đăng ký, và khi bạn đăng ký cho bất kì sự kiện nào của chúng tôi, bạn đều đã đồng ý với chính sách này. Bạn không thể chuyển hoặc bán số chạy của mình cho người khác – nếu bạn thực hiện, điều này sẽ dẫn đến việc bạn và người dùng số chạy của bạn bị loại.

REFUND POLICY

Please note that the HCMC SKYRUN reserves the right to reject any entry. Also, we adhere to the standard running industry policy. All entry fees are non-refundable and non-transferable. This is noted on our registration application, and when you register for any of our events you must agree to this policy. You may not give or sell your number to another individual – if you do this could result in your disqualification as well as the runner who uses your race number.