CONTACT – LIÊN HỆ

Tìm hiểu thông tin / Enquiries

Giấy xác nhận đã có sự cho phép của phụ huynh
Những người tham gia dưới độ tuổi 18 cần phải điền và nộp giấy xác nhận đã có sự cho phép của phụ huynh tại khu vực nhận kit.

Parental Consent Form
Participants under 18 must fill out and submit the Parental Consent Form (coming soon) at Race Kit Collection.


Đơn vị cộng tác với sự kiện / Partner Events

Các sự kiện khác của Sporting Republic / Sporting Republic Events