PRODUCED BY


CO-ORGANISERS


SUPPORTED BY


EVENT PARTNERS

 

SPECIAL THANKS

 


CƠ HỘI DÀNH CHO NHÀ TÀI TRỢ

Trở thành một phần của đội ngũ SKYRUN Hồ Chí Minh sẽ tạo điều kiện cho Quý Công ty được liên kết với một trong những cuộc đua uy tín nhất tại Việt Nam.

Thông qua SKYRUN Hồ Chí Minh, Quý Công ty sẽ tiếp cận được đến với hàng ngàn người tiêu dùng thông qua những chiến dịch tiếp thị toàn diện tại địa phương và ngay tại khu vực diễn ra sự kiện.

Chúng tôi ngỏ lời mời bạn tham gia vào các cơ hội tài trợ và tiếp thị khác nhau mà SKYRUN Hồ Chí Minh đã đề ra trong suốt cả năm. Đây sẽ là một cơ hội to lớn để Quý Công ty tiếp tục xây dựng nhận thức thương hiệu và thu hút được những khách hàng mới và tiềm năng.

Để được cung cấp nhiều thông tin hơn trong việc tham gia vào các cơ hội tài trợ và tiếp thị khác nhau, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến [email protected].

SPONSORSHIP OPPORTUNITIES

Being a part of the HCMC SKYRUN enables your company to be affiliated with what is soon to be one of the most prestigious races in Vietnam.

Through the HCMC SKYRUN, your company will be reaching out to thousands of consumers through the event’s comprehensive local and regional marketing campaign.

We invite you to be a part of the various sponsorship and marketing opportunities the HCMC SKYRUN has to offer throughout the year. It is a tremendous opportunity to build brand recognition and attract new customers.

For more information on being a part of the various sponsorship and marketing opportunities, contact [email protected].