Ngày diễn ra cuộc đua: 29/10/2023 (Chủ Nhật) / Race Date: 29th October 2023 (Sunday)

Sân đỗ trực thăng Helipad (Tầng 52): Quy định đảm bảo an toàn trong trường hợp thời tiết xấu
Việc tiếp cận sân trực thăng Helipad tại tầng 52 sẽ phụ thuộc vào thời tiết của ngày tổ chức giải đấu. Trong trường hợp có mưa hoặc gió lớn trước và trong ngày diễn ra sự kiện, đích đến sẽ chuyển sang khu vực trong nhà của tầng 52 theo quy định của tòa nhà Bitexco Financial Tower.

52/F Helipad: Inclement Weather Policy
Access to the 52/F Helipad is dependent on the actual weather conditions on race day. In the event of rain or strong winds before or during the event, the finish area will be moved to the indoor area of 52/F, following the rules and regulations of Bitexco Financial Tower.

LỊCH TRÌNH NGÀY ĐUA NĂM 2023 / 2023 RACE DAY SCHEDULE

  • 09:00 ~ 09:28 | Team Challenge 52
  • 09:30 ~ 10:58 | Full Challenge 52
  • 11:10 ~ 11:22 | Fun Climb 18
  • 11:25 ~ 11:37 | Family Climb 10
  • 12:00 ~ 12:30 | Awards Ceremony

Lịch trình này là dự kiến và có thể thay đổi / The schedule above is tentative and subject to changes.

START LIST (TBC)

  • Team Challenge 52
  • Full Challenge 52
  • Fun Climb 18
  • Family Climb 10