Ngày diễn ra cuộc đua | Race Date: 29 OCT 2023 (Chủ Nhật/Sunday)

LỊCH TRÌNH NGÀY ĐUA NĂM / RACE DAY SCHEDULE


START LIST (UPDATED: 28 OCT 2023)


Sân đỗ trực thăng Helipad (Tầng 52): Quy định đảm bảo an toàn trong trường hợp thời tiết xấu
Việc tiếp cận sân trực thăng Helipad tại tầng 52 sẽ phụ thuộc vào thời tiết của ngày tổ chức giải đấu. Trong trường hợp có mưa hoặc gió lớn trước và trong ngày diễn ra sự kiện, đích đến sẽ chuyển sang khu vực trong nhà của tầng 52 theo quy định của tòa nhà Bitexco Financial Tower.

52/F Helipad: Inclement Weather Policy
Access to the 52/F Helipad is dependent on the actual weather conditions on race day. In the event of rain or strong winds before or during the event, the finish area will be moved to the indoor area of 52/F, following the rules and regulations of Bitexco Financial Tower.