Ngày diễn ra cuộc đua: 30/10/2022 (Chủ Nhật) / Race Date: 30th October 2022 (Sunday)

Thay đổi Khu vực về đích do công trình thi công

Do công trình thi công trên tầng 52 dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay, Khu vực đích cho tất cả các cuộc đua của HCMC SKYRUN 2022 sẽ được chuyển đến đài quan sát Saigon Skydeck trên tầng 49. Các VĐV sẽ tận hưởng khung cảnh tuyệt vời 360 độ từ chính trung tâm thành phố.

Changes to the Finish Area due to Construction Work

Due to construction work on the 52nd floor adjacent to the helipad this year, all races for the HCMC Skyrun 2022 will finish at the observation deck named Saigon Skydeck on the 49th floor. Runners will still enjoy an amazing 360-degree view from the very center of the city.

LỊCH TRÌNH NGÀY ĐUA NĂM 2022 / 2022 RACE DAY SCHEDULE

  • 09:30 – Team Challenge 49 xuất phát | Races Start: Team Challenge 49
  • 09:55 – Full Challenge 49 xuất phát | Races Start: Full Challenge 49
  • 10:40 – Thời gian tập trung cho Fun Climb 15 | Gathering Time: Fun Climb 15
  • 12:00 – Lễ trao giải | Awards Ceremony

Lịch trình này là dự kiến và có thể thay đổi / The schedule above is tentative and subject to changes.

START LIST (UPDATED: 23/10/2022)