Race Kit Collection – THÔNG TIN NHẬN RACE KIT

THÔNG TIN NHẬN RACE KIT

Tất cả các người tham gia PHẢI có mặt tại buổi nhận Race Kit để nhận Race Kit và túi quà của mình.

Ngày & Giờ:

  • Đang xác nhận

Địa điểm:

Tháp Tài chính Bitexco

Chú ý

Những người tham gia dưới 18 tuổi phải điền thông tin và nộp Biểu mẫu đồng ý của phụ huynh (sắp có) tại buổi nhận Race Kit.

RACE KIT COLLECTION DETAILS

All participants MUST attend the Race Kit Collection to pick up their race kit & goodie bag.

Dates & Times:

  • TBC

Location:

Bitexco Financial Tower

Notes

Participants under 18 must fill out and submit the Parental Consent Form (coming soon) at Race Kit Collection.


SINGLET SIZE CHART (UNISEX) / BẢNG SIZE ÁO SỰ KIỆN (UNISEX)

Size Chest Width (inches/cm) Shirt Length (inches/cm)
XS 36 / 91.4 26 / 66
S 38 / 95.5 27 / 68.6
M 40 / 101.6 28 / 71.2
L 42 / 106.7 29 / 73.7
XL 44 / 111.8 30 / 76.2

Làm sao nếu tôi không đến nhận Race Kit được?
Nếu bạn không thể trực tiếp đến nhận Race Kit được thì bạn có thể cho một người đại diện đến nhận Race Kit thay cho bạn. Vui lòng cung cấp cho người đấy bản sao email xác nhận và CMND/CCCD/Hộ chiếu của bạn.

Tôi có thể đến nhận Race Kit vào ngày diễn ra cuộc đua không?
Không, các vận động viên có thể đến nhận Race Kit chỉ vào những ngày/thời gian cụ thể được đưa ra. Những vận động viên không lấy Race Kit vào một trong những ngày đó sẽ không được phép thi đấu trong sự kiện.

Tôi có thể đổi size của Áo sự kiện không?
Không. Size của áo không thể thay đổi vì nó sẽ được phân bổ theo size bạn đã chọn khi đăng ký. Tuy nhiên, cũng có thể có trường hợp size áo bạn đã chọn sẽ không có sắn. Màu sắc và size áo cho người tham gia sẽ tùy thuộc vào tình trạng còn hàng.

Làm sao nếu tôi bị mất email Xác nhận đăng ký / Biên lai đăng ký?
Bạn có thể mang theo CMND / CCCD / hộ chiếu của mình đến Quầy Thông tin tại địa điểm nhận Race Kit. Nhân viên tại quầy sẽ xác minh trạng thái đăng ký của bạn và bạn có thể nhận Race Kit của mình sau khi được xác minh.

Tôi có thể nhận Race Kit của mình sau sự kiện không?
Chúng tôi sẽ không bàn giao Race kit sau khi sự kiện kết thúc.

What if I cannot attend the Race Kit Collection?
If you cannot attend the Race Kit Collection in person, you may assign a representative to pick up the race kit on your behalf. Please provide him/ her a copy of your confirmation email and ID / Passport.

Will there be race kit collection available on race day?
No, runners must pick up their race kit during the designated race kit collection dates/times only.  Runners who do not collect their race kit on one of those dates will not be allowed to compete in the event
.

Would it be possible to change the size of T-shirt?
No. The Size of the T-shirt cannot be changed as it will be allocated according to the size you indicated on the Entry. However, there is no guarantee that your selected size will be available, T-shirt color and sizes given to participants will be subject to stock availability.

If I have lost my Registration Confirmation / Registration Receipt, what can I do?
You can bring your ID card/passport to the Info Desk at the Race Kit Collection location. Officials will verify your status, and you can collect your Race Kit after verification.

Can I pick up my Race Kit after the event?
We will not distribute the Race Kit after the event.